Slovnîk

dicţionar multilingvistic

Traducere

La fel puteţi utiliza măşti. Simbolul din mască '?' înseamnă orice simbol, iar simbolul '?' înseamnă orice cîteva simboluri.
De exemplu: UCR* (Ucraina, ucrainean, ...), S?AN* (scandal, standard, seanţă, ...)

 
Rezultat
Campagne